0912 727 4771

66 98 06 47

66 47 74 07

تهران – خیابان ولی عصر – کوچه حسین سخنور

پلاک31 –طبقه 4 –  واحد13

جدول استفاده از فور استرالیزاتور خشک برای استریل نمودن وسایل و مواد شیمیایی

جدول استفاده از فور استرالیزاتور خشک برای استریل نمودن وسایل و مواد شیمیایی

نوع جنس زمان لازم جهت استریل نمودن و درجه حرارت بر حسب سانتی گراد توضیحات
160 170
وسایل فلزی با لبه تیز قیچی و چاقو 60 دقیقه کلیه وسایل باید تمیز و عاری از روغن و گریس بوده و برروی سینی است استرالیزاتور قرار گیرد
سوزن های تزریقی یا سوزن های بخیه 120 دقیقه سوزن‌ها را در جاسوزنی قرار داده و درب آن را توسط پنبه مسدود نمایید. لوله های آماده را می توانید در سبد و یا مستقیماً روی سینه قرار دهید.
سرنگ در لوله آزمایش 75 دقیقه سوزن یا سرنگ را در لوله آزمایش مناسب قرار داده و درب آن را با چیت مسدود نمایید و سپس در استرالیزاتور قرار دهید
سرنگ پیچیده شده 60 دقیقه پیستون را از داخل سرنگ خارج نموده و سپس در جیت پهلوی یکدیگر پیچیده و در استرالیزاتور قرار دهید
گلیسیرین 120 دقیقه 60 دقیقه در حدود ۵۰ سی سی گلیسیرین را در یک ارلن مایر ۲۵۰ سی سی ریخته درب آن را بسته و در استرالیزاتور قرار دهید.
روغن 120 دقیقه 60 دقیقه در حدود ۵۰ سی سی مایع ۲۵۰ سی سی ریخته درب آن را بسته و در استرالیزاتور قرار دهید.

توجه: گاز ، شان و کلیه وسایلی که از جنس پارچه ای یا نخی می باشند در استرالیزاتور قابل استریل کردن نمی باشد ولی اگر شما مایل به استریل کردن آنها می باشید ، می توانید از فور یا استرالیزاتور ۴۰ تا ۵۰ لیتری و در دمای ۱۴۰ درجه استفاده کنید.